Sosu assistent – en vigtig uddannelse

Med uddannelsen som sosu assistent bliver du klædt på til at arbejde i eksempelvis hjemmeplejen, i bofællesskaber eller på hospitaler. Det er en alsidig uddannelse, hvor du kan komme til at arbejde indenfor mange grene af omsorgsområdet og i et tæt samarbejde med mange forskellige faggrupper. Du vil komme til at arbejde med grundlæggende rehabilitering og sygepleje. Det er en uddannelse, hvor det er vigtigt, at du er helhedsorienteret og ansvarsfuld som person. Du vil ofte blive bindeled mellem samfund, evt. sygehus eller bosted og pårørende. En uddannelse til sosu assistent, eller social og sundhedsassistent som det også hedder, er en uddannelse for livet. Det er en uddannelse for dig, der har overskud til og gerne vil andre mennesker. I samfundet i dag, kan vi godt opleve at respekten mangler
både omkring de svage og syge i samfundet, men også omkring alle de ihærdige, pålidelige og oftest kærlige mennesker, der arbejder med denne gruppe. Derfor skal mit opråb lyde: Social og sundhedsassistenter – vi påskønner jeres indsats!

(Visited 83 times, 1 visits today)