Jordemødrene

Disse gæve, uundværlige kvinder. Før jeg besluttede mig for sygeplejerskeuddannelsen, var jeg faktisk fast besluttet på jordemoder-studiet. Det ligger så dybt i kvinder, det med at føde, og det må være helt fantastisk at kunne hjælpe med at bringe nyt liv til verden. Dog gik det op for mig, at jeg ved jordemoderstudiet jo selvfølgelig ville fastlåse mig på én patientgruppe… og det går lidt imod de mål, jeg har sat mig. MEN jeg vil bestemt ikke afvise, at jordemoderstudiet kan blive aktuelt engang!

I ”gamle dage”… det vil sige helt tilbage til antikkens verden var fødsler en ting, som kun kvinder beskæftigede sig med. End ikke læger var involverede. Det bevirkede naturligvis en høj rate af både mødre- og fosterdød. Der var ikke forsket i eller undersøgt de forskellige processer i fødslen, og den viden man havde, var langt hen ad vejen en blanding af overtro og erfaring. I mange tusinde år fødte kvinderne i såkaldte fødestole… stole, specielt byggede til, at der kunne tages imod et barn i dem. Kvinderne, der tog imod barnet, var altid kvinder, som selv havde været igennem børnefødsler. Midlerne var små, og metoderne var underudviklede, så de faktisk ret almindelige problematikker som skævtstående foster, for snævert bækken, for stort barn eller andre problematikker, der kan bevirke, at barnet har svært ved at trænge ned igennem fødselskanalen, var livstruende for både moder og barn. For ikke at tale om det faktum, at kejsersnit ikke var en løsning, hvis man ønskede at beholde begge parter. Samtidig havde man heller ikke kendskab til f.eks. svangerskabsforgiftning, blodtryk og andre ting som kan skabe alvorlige komplikationer selv under en fødsel. I mange år far det faktisk forbudt for selv mandlige læger at assistere under fødsler. Kun munke i cølibat var tilladt at hjælpe til. Derfor ar udviklingen i reel, obstetrisk forskning også stagnerende og nærmest ikke-eksisterende i lang tid. Dog skete der noget omkring middelalderen. Man begyndte at udvikle medicinal-forskningen og lægekundskaben mere, hvilket heldigvis også forplantede sig til forskning i fødsler. Som århundrederne gik, blev kvinderne, som hjalp til fødslerne, mere og mere anerkendte, og det egentlige jordemoderfag udviklede sig. Da hjemmefødsler til stadighed var udbredt op til sidste halvdel af 1900-tallet, var det for meste kun jordemødrene der assisterede. Læger var kun nødvendige, hvis der skulle gives bedøvelse eller fødslen gav problemer, der kunne kræve et kejsersnit – eller træk med tang. Jordemoder-uddannelsen er den dag i dag en prestigefyldt uddannelse. Den kræver et højt gennemsnit, og jordemødre er generelt respekterede som en forankret del af læge- og sygeplejeverdenen.

(Visited 238 times, 1 visits today)